Lær systematisk innovation med INNOCULTURE

Systematisk innovation er ikke en selvmodsigelse!

Faktisk kan du komme rigtig langt hvis du har (mere) styr på dine innovationsprocesser. Og nej – det er ikke kun et projektstyringssystem, eller et idéopsamlingssystem, eller… Innovationsledelse er en disciplin, som har masser af elementer fra traditionel ledelse, men også en masse nye.


INNOCULTURE hjælper dig i gang!

InnoCultureGame

Vi har udviklet et brætspil, som på 4 timer tager dig igennem de væsentlige elementer af den Europæiske Innovationsstandard.
Efter at du har spillet INNOCULTURE med dine medarbejdere vil du være meget bedre klædt på til at beslutte hvordan du skal gribe din innovationsledelse an, for at få mest muligt ud af din indsats.


Deltag i vores spørgeskema undersøgelse hér

Undersøgelsen er baseret på INNOCULTURE og den Europæiske Innovationsstandard, og vil give et snapshot af i hvor høj grad private og offentlige virksomheder arbejder med systematisk innovation.


FÅ EN GRATIS INNOCULTURE DEMO

Send en mail til finn@finnkollerup.com, og bestil en uforpligtende demonstration af INNOCULTURE.
Efter en times demo vil du være godt klædt på til at beslutte
hvordan du vil gå videre med INNOCULTURE i din virksomhed:


 VI HAR INNOCULTURE LØSNINGER FOR ETHVERT BEHOV

Tag udgangspunkt i disse 5 spørgsmål for at finde den løsning der passer til jer:


1. Hvordan kan vi skabe mere succes med systematisk innovation?

“Vi ønsker et overblik over de vigtigste byggeklodser i systematisk innovation,
så vi kan lave en første prioritering af hvor vi selv bør sætte ind.
Ved at prioritere vores indsatser øger vi sandsynligheden for succes med vores innovation.”

x

Basic INNOCULTURE spil over en halv dag


2. Hvordan kan vi syreteste vores innovations initiativer?

“Vi vil gerne vide hvad innovationsstandarden indeholder,
så vi kan bruge den til at syreteste vores innovations initiativer.
Ud fra dette kan vi prioritere og iværksætte konkrete projekter.”

x

Avanceret INNOCULTURE spil over en hel dag, inklusive gennemgang af Innovationsstandarden og innovations handlingsplaner


3. Hvordan skaber vi større innovativt råderum for vores medarbejdere?

“Vi ønsker at uddanne vores medarbejdere til at arbejde mere systematisk og professionelt med innovation.
Herved giver vi hver enkelt et større innovativt råderum, og øger effekten af vores innovationsledelse markant.”

x

INNOCULTURE Train-the-Trainer, hvor I selv bliver uddannet til at spille med jeres medarbejdere


4. Hvordan kan vi specifikt målrette vores projekter,
med udgangspunkt i den nyeste viden om innovation?

“Vi vil gerne udvikle vores eget scenarie, som er spot on i forhold til vores virksomhed.
 Med disse scenarier kan vi skabe relevant og systematisk innovation for alle.”

x

Udvikling af jeres eget skræddersyede INNOCULTURE spil scenarie, inklusiv Train-the-Trainer og spil afvikling til at justere scenariet.


5. Hvordan kan vi skabe en konkurrencemæssig fordel med et innovations ledelses system?

“Vi ønsker at skabe et decideret innovations ledelsessystem, med udgangspunkt i den Europæiske Innovationsstandard.
Med dette system, og uddannelse i dette, tror vi på at vi kan opnå en markant konkurrencemæssig fordel,
fordi vores innovation herved bliver grebet meget mere effektivt og professionelt an.”

x

Definition og opbygning af innovationsledelses system, med udgangspunkt i Innovationsstandarden, INNOCULTURE spillet, og jeres eget spil scenarie


INNOCULTURE priser BLÅ


FÅ EN GRATIS INNOCULTURE DEMO

Send en mail til finn@finnkollerup.com, og bestil en uforpligtende demonstration af INNOCULTURE.


Scroll to Top